Telefon: 0(530) 832 74 44 Email: simurgmimarlik@aol.com info@simurgmimarlik.com.tr

Darende Kent Müzesi Teşhir Tanzim Projesi ve Uygulaması

Proje Detay

Darende Kent Müzesi Teşhir Tanzim Projesi ve Uygulaması

Proje Hakkında

Darende’nin en eski okullarından olan Cumhuriyet İlkokulu Binası’nın restorasyonu tamamlandıktan sonra Darende Kent Müzesi olarak yeniden işlevlendirilmiştir.

Cumhuriyet İlkokulu, eğitim öğretime açıldığı 1920 yılından, yeni binasına taşındığı 1999 yılına kadar, Darende'nin ilk ve en çok mezun veren en köklü eğitim kurumu olma sıfatını taşımaktadır.Darende'nin, Tandır Tepe adı verilen tepesindeki, içinde tek odalı Mahalle Mektebi'nin ve tek odalı mescidin bulunduğu binanın yıkılıp yerine Numune Mektebi'nin temelinin ne zaman atıldığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Nami Ocakçıoğlu'na göre Balkan Savaşı'nın, Muhittin Yıldız'a göre ise 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla, Okul'un, pencere seviyesine kadar gelmiş inşaatına ara verilir.

2008       Cumhuriyet İlkokulu Binası, ÇEKÜL Vakfı Malatya Temsilcisi Bekir SÖZEN'in talebi üzerine Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil ettirilmiştir. Cumhuriyet İlkokulu Binası İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nden Darende Belediyesi'ne 25 yıllığına tahsis ettirilmiştir.

 

2010      Cumhuriyet İlkokulu Binası'nın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin desteği ile Darende Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği'nin girişimleriyle hazırlatılarak Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. Hazırlanan proje, Tarihi Kentler Birliği'nin Proje Ödülü'ne layık görülmüştür.

Bu süreçte görev alan belediye başkanlarının meseleye sahip çıkması neticesinde, binanın, Kent Müzesi olması fikri ortaya çıkmıştır. Bu husustaki çalışmalar 2008 yılında Memduh ÖNAL'ın belediye başkanlığı döneminde başlatılmış, İsa ÖZKAN'ın başkanlığı döneminde devam ettirilmiş, Süleyman ESER'in başkanlığı döneminde ise bugünkü haline getirilmiştir.

2017 yılında binanın restorasyon ve çevre düzenlemesi uygulamaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Fırat Kalkınma Ajansı'nın ve YİKOB'un mali desteği ile tamamlanmıştır. 2018 yılında Cumhuriyet İlkokulu Binası'nın Darende Kent Müzesi'ne dönüştürülmesi kararı alınmış ve Müze'nin Teşhir-Tanzim Projesi Simurg Mimarlık tarafından hazırlatılarak Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

Kent müzelerindeki amaç, kentlerin kültür, eğitim, sosyal yaşam gibi değerlerini yansıtmak olduğundan, Darende Kent Müzesi’nin teşhir-tanzim projesinin kavramsal çerçevesi kurgulanırken bu hususlar göz önüne alınmıştır. Bu maksatla, binanın giriş holünün etrafını çevreleyen mekânlar üç ana tasnif altında ele alınmıştır. Bunlar sırası ile; eğitim / kültür hayatı, ticari hayat, ev hayatı olarak adlandırılmıştır.

Müzede Darende’nin eğitim/kültür hayatının yansıtılması hedeflenen; ‘’Tarih Odası’’, ‘’Matbuat Odası’’ ve Cumhuriyet İlkokulu’nun eski dönemine ithafen bir ‘’Sınıf’’ olarak ele alınan üç mahâl, Darende’nin ticaret geçmişinin ve tipik sokak dokusunun sergilendiği ‘’Ticaret Hayatı’’ adlı bir mahal, ‘’Ev Hayatı’’ adı altında geleneksel Darende mutfağının temsil edildiği bir mahal ve kürsü kültürünün ele alındığı bir yaşam mahali olan ‘’Kürsü Odası’’ müzede tasarlanmıştır.Etiketler: Darende Kent Müzesi Museum Museum Project

Projeye Ait Resimler